Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

Shema Records har oplysningspligt over for de personer, vi registrerer oplysninger om her på siden. Som en del af denne pligt har vi udarbejdet en persondatapolitik, som informerer om, hvorfor, hvornår, hvordan og til hvad vi bruger dine personoplysninger, samt hvem du kan henvende dig til, hvis du vil have rettet eller slettet dine oplysninger. 

1. GENERELT

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Shema Records indsamler og behandler oplysninger om dig, som medlem, når du kommunikerer med os, tilmelder dig vores events eller bestiller noget hos os eller bruger vores hjemmeside.


Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, du ikke kan acceptere.

 Hvis du kontakter os som privatperson, behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til vores persondatapolitik.

 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

 

Shema Records er dataansvarlig
Shema Records er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Shema Records vedrørende dine personoplysninger og vores persondatapolitik kan ske til:

Benjamin Dalby Aagaard, projektleder i Shema Records. Mail: kontakt@shemarecords.dk, telefon 53341426.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL
 

1. Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Shema Records, når du besøger siden. Via Google Analytics indhenter vi også (anonyme) oplysninger om brugerne.

 • Formålet er at forbedre din oplevelse af hjemmesiden og dens funktioner – herunder for at kunne vise information, som er relevant for dig. Læs mere i vores cookiepolitik.

 • Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f 


2. Når du bestiller en vare hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, betalingsmåde, betalingsoplysninger, oplysninger om hvilke varer, du bestiller.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere varen, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den organisation, du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b eller artikel artikel 6.1.f 

 

3. Når du kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer og dit spørgsmål.

 • Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller for at vi kan kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.f 

3. SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER

 • Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.

 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Shema Records er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 • Vi foretager ikke behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS.

 

5. HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3-5 og 2.9, vil som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, 

  • hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode. 

  • hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  • hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.6-8. vil som udgangspunkt blive opbevaret i op til 5 år, efter behandling af oplysninger ikke er nødvendig eller krævet, hvorefter det vil blive slettet eller anonymiseret.

 • Oplysninger indsamlet ved indhentning af børneattest opbevares kun så længe sagsbehandlingen pågår, hvorefter de slettes. Navn og kvittering for indhentning opbevares i op til 5 år.

 

6. DINE RETTIGHEDER


Vi passer godt på dine oplysninger og overholder de gældende regler om persondatasikkerhed. For at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Retten til indsigt: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@shemarecords.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

 

Retten til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

 

Se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder 

 

Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.Shema

Indkøbskurv